GD Construction. Строителство

  • All Cases
  • Административни
Складова база Синтезия

Възложител Пайп систем, подизпълнител ДЖИ ДИ ИНВЕСТ ГРУП

Логистичен хъб Кривина

Възложител Пайп систем, подизпълнител Джи Ди Инвест Груп