GD Construction. Строителство

Освен цялостното изграждане от „А до Я“,
GD construction предлага и
специализирани самостоятелни
строително-монтажни работи

Icon

Груб строеж

Грубият строеж представлява построяването на конструкцията на дадена сграда или съоръжение. Той включва всички процеси от изкопа до всички необходими мероприятия около започването строежа, като отводняване на изкопа, ограждане и обезопасяване на обекта, изграждането на временните поддържащи строежа сгради и складове за съхранение на материала. В обхвата на грубия строеж влиза и изграждането на фундаментите и надосновните стени, стоманобетонните подове и стени (противоземетръсни шайби), колоните, зидариите, комините, шахтите, стълбищните клетки и др. GD construction Ви предлага всичко това.

1
Icon

Зидария

Въпреки че в строителството се развиха много нови технологии, които постепенно избутват зидарията на заден план, при традиционното строителство и при някои нови системи, изграждането на зидарии продължава да бъде значимо. Поддръжниците на зидариите ги използват при изграждането на стени, отвори, огради, основи и др. GD construction , предлага на своите клиенти тази услуга,независимо от използваните материали и обем на поръчката.

2
Icon

Изолационни дейности

За правилното функциониране на вашата сграда, трябва да се погрижите за нея както отвътре, така и отвън. Топлоизолацията е едно от препоръчителните неща, които е добре да осигурите на вашия дом. Поставянето на външна изолация е една от най-често практикуваните дейности в сферата на строителството. В много от случаите нуждата от топлоизолация е обоснована от желанието за намаляване топлинните загуби през отоплителният сезон и респективно възпрепятстване на проникването на топлина в летният сезон. Качествената топлоизолация е решаващ фактор за постигане на енергийна ефективност на вашето жилище, като в замяна получавате и максимално редуциране на разходите за отопление. GD construction Ви дава дума, че ще превърне всичките ползи в реалност

3
Icon

Мазилки, подови настилки и замазки

Замазката е етап, на който трябва да се обърне специално внимание – както за нейното качество, така и за техниката за полагане и обработване. Изискват се знание, опит, грижа, професионално умение. GD construction Ви предлага качествено и надеждно изпълнение на услугата.

4

Построени
жилищни
сгради

5

Построени
къщи

25


Служители

30

Доволни
клиенти

50