GD Construction. Строителство

Надежда 2

Надежда 2 – Жилищна сграда, намираща се на бул. „Ломско шосе“ 96.