GD Construction. Строителство

Техническиръководител – Жилищно Строителство

Търсим си нов колега! Възможност за развитие в екипа, добро възнаграждение и възможност за работа върху големи и интересни проекти!

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ - Жилищно Строителство

„GD Construction“ е инвестиционна компания, с главен фокус недвижими имоти и жилищно строителство. Екипът ни се състои от млади, амбициозни и енергични хора, с високи работни стандарти за успех.

Търсим нов опитен и мотивиран инженер/строителен техник за длъжността Технически ръководител – жилищно строителство!

Вашият профил:

Вашите задачи:

 •  
 • Да координирате работата на отделните бригади и подизпълнители, и да следите за качеството и сроковете на изпълнените задачи на строителната площадка;
 • Да познавате детайлно техническите проекти на обекта, да можете да четете чертежи и да работите по тях;
 • Да съставяте Количествено-стойностни сметки по отделните специалности при необходимост;
 • Да налагате строг контрол върху налагането на здравословни и безопасни условия на труд (работно облекло и екипировка, инструктажи, попълване на книги и графици);
 • Да участвате в оперативни срещи с Инвеститор, Проектанти, Строителни работници и т.н.;
 • Да координирате дейността около сигурността на обекта и да следите за евентуални злоупотреби с охраняваните материали, машини и други ценни вещи;
 • Да следите за своевременното осигуряване на необходимите машини, строителни материали и инструменти за процесите на строителната площадка, спазвайки вътрешно фирмените правила.
 • Да участвате активно при съставянето и проверката на необходимите строителни документи и протоколи за отчитане на изпълнените СМР към Възложителя;

Какво ние предлагаме:

Ако обявата представлява интерес за Вас, моля изпратете своя актуална автобиография на имейл office@gdconstruction.bg.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю!

Запитване

  Име:

  Имейл:

  Заглавие:

  Телефон:

  Съобщение: