GD Construction. Строителство

Бъдещето на строителството е насочено към устойчивост и опазване на околната среда

ЕП подкрепи плана от 2028 години всички нови сгради да бъдат задължително със соларни панели и нулеви емисии

Европейският парламент официално прие проектомерки за увеличаване на процента на саниране и за намаляване на потреблението на енергия и вредните емисии от парникови газове. Главната цел е значително да се намалят емисиите на парникови газове и потреблението енергия в строителния сектор на ЕС до 2030г, както и увеличаване на процента на саниране на енергийно неефективните сгради.

Всични нови жилищни сгради ще трябва да достигнат минимум енергиен клас Е до 2030г. и клас D до 2033г., следвайки скалата от A до G. Нежилищните и обществени сгради ще трябва да получат същите оценки до 2027г. и до 2030г. От ЕП задължават държавите членки да въведат съответните звена за безплатна информация и консултация.

Европейския парламент прие проектомерките с 343 гласа „за“, 216 гласа „против“ и 78 гласа „въздържали се“.

Бъдещето на строителството е насочено към устойчивост и опазване на околната среда. Въведението на задължителни соларни панели и нулеви емисии в новите сгради след 2028 година е само началото на този процес. Този подход ще допринесе за постигането на по-чиста и устойчива бъдеще и ще насърчи другите иновации в областта на енергийната ефективност и околна среда. Ако сте в процес на планиране на нова сграда или реновиране на съществуваща, фотоволтаичните панели трябва да бъдат вашият следващ стъпката към устойчивост и енергийна ефективност.

Коментар